Så ska länets livsmedelsproducenter stärkas – får 800 000

“Stärkta förutsättningarna för en ökad konkurrenskraft och större lönsamhet för de regionalt producerade livsmedelsprodukterna och -tjänsterna. Det är den förhoppning som ledamöterna i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd har när de tilldelar den ekonomiska föreningen Agro Örebro 800 000 kronor för år 2022”, skriver regionen i ett pressmeddelande.
Region Örebro län och länsstyrelsen har gemensamt tagit fram en handlingsplan för livsmedelskedjan i Örebro län. Handlingsplanen innehåller bland annat områden som konkurrenskraft, offentlig konsumtion, innovation och utbildning. Ansvaret för att genomföra handlingsplanen delas av Region Örebro län och länsstyrelsen men aktörer som till exempel Agro Örebro är viktiga för att skapa största möjliga verksamhetsnytta.

– Agro Örebro har via sina samarbetspartners en stark förankring och en stor kunskap inom de gröna näringarna, och kan därmed identifiera de behov och möjligheter som finns. Agro Örebro har dessutom kraft att genomföra åtgärder för en fortsatt hållbar utveckling och tillväxt inom ramen för länets livsmedelskedja, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Agro Örebros uppdrag är att samverka med länets livsmedelsproducenter för att stärka förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Uppdraget rymmer också insatser för ökad attraktionskraft för branschen i stort och för regionalt producerade produkter och tjänster. Ett tredje fokus för Agro Örebro är skapa bättre förutsättningar för stärkt kompetenskraft inom sektorns företag.

Tidigare har det årliga verksamhetsbidraget från Region Örebro län varit 500 000 kronor men efter dagens beslut i nämnden är det numera 800 000 kronor.

– Agro Örebros verksamhet har utvecklats och föreningen tar en allt större roll i genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin, säger Irén Lejegren.

källa: Region Örebro län/arkivbild