Turismen i länet har tappat 30 procent på två pandemiår

– Även om hemestertrenden varit en livlina för besöksnäringen, räcker det inte på långa vägar för att kompensera bortfallet av möten, evenemang och utländsk turism, säger Björn Fransson, chef för destinationsutveckling och värdskap på Örebrokompaniet.

Det totala antalet gästnätter ökade 2021 jämfört med året innan med tio procent. Men trots ökningen var 2021 fortfarande långt efter 2019, totalt minus 30 procent, redovisar Örebrokompaniet. De slopade restriktionerna och förhoppningen att pandemin snart ebbar ut ger både förhoppningar och farhågor.

– Viktigt är att mötes- och evenemangsbranschen kommer igång snabbt. Det vi lärt under de två senaste åren är att återhämtningen sker ganska fort efter att restriktioner har lättats. Förhoppningsvis ser det likadant ut nu i vår.

“För privatturismens del är det främst sommaren som hägrar. Flera undersökningar visar på ett ökat intresse för resande inom Sverige även efter pandemin. Mot det står hotet att svenskarnas uppdämda behov av utlandsresor innebär att många flyr landet redan i sommar samtidigt som resandet från utlandet uteblir”, menar man från Örebrokompaniet.

källa: Örebrokompaniet

,