Rättighetsdagar arrangeras på Conventum i höst

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, förtroendevalda och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. I november äger forumet rum på Conventum i Örebro.

Caroline Matsson, projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna, säger att värdarna i Örebro, Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro universitet och Länsstyrelsen i Örebro län har visat ett stort engagemang för att arbeta med och öka kunskapen om rättighetsfrågor.

– Det finns ett stort engagemang för mänskliga rättigheter i Örebro, både hos myndigheter och i Örebros civilsamhälle, vilket gör att det känns extra kul att arrangera forumet i år. Det finns goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte och intressanta samtal men förhoppningsvis också långsiktiga effekter av vårt gemensamma arbete.

Tema för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 är Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. En detaljerad programförklaring presenteras imorgon, den 15 februari, och då öppnar även intresseanmälningen för att delta i årets program. Caroline Matsson hoppas att genom programmet kunna visa på hur främjandet av sociala, och ekonomiska och kulturella rättigheter kan verka trygghetsskapande och hur det kan vara mer effektivt att arbeta förebyggande för att undvika otrygghet och säkerhetshot än att agera reaktivt.

– Mänskliga Rättighetsdagarna vill valåret 2022 bidra till ett samtal om social trygghet och personlig säkerhet med fler dimensioner och perspektiv än det vi tar del av dagligen i media. Målet är att vi ska kunna erbjuda ett program som ger en bred förståelse för temat och vilka utmaningar som finns. Vi ser nu fram emot programförslag som blickar framåt och som innehåller konkreta förslag på hur vi tillsammans kan arbeta vidare med frågorna, säger Caroline Matsson.