Hälften av Örebros poliser utsatta för hot och våld

Nästan hälften av poliserna i region Bergslagen har utsatts för någon form av hot, våld eller trakasserier under det senaste året. Poliserna upplever också att våldet har blivit grövre och mer utstuderat de senaste åren. Det framgår av en undersökning som Polisförbundet genomfört bland sina medlemmar.
Poliser utsätts i hög grad för hot och våld i sin vardag trots en period av pandemi och restriktioner. Det handlar om hot mot sig själva och sina familjer, våldsamt motstånd, sparkar och slag. De får stenar och flaskor kastade på sig och blir beskjutna av pyroteknik. 6 av 10 av regionens poliser upplever att hoten och våldet har ökat de senaste fem åren. Nästan 9 av 10 tror att det kommer fortsätta öka de kommande åren.

− Det här är en utveckling som vi måste vända. Vi kan aldrig acceptera att poliser ska ha en arbetsvardag som kantas av hot och våld, säger Polisförbundets ordförande i Örebro, Erik Hiding.

Drygt 8 av 10 poliser anser att de viktigaste åtgärderna för att öka säkerheten är fler poliser men också skärpt lagstiftning gällande hot och våld mot yrkesgruppen. Lika många anser att det sällan eller aldrig finns tillräckligt med poliser i yttre tjänst för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor. Många anser också att det inte finns tillräckligt skydd såsom skalskydd eller skydd av ID-handlingar.

− Det krävs fler åtgärder för att vi ska skydda de som är satta att skydda samhället. Vi måste bli fler poliser, straffen för brott mot poliser måste skärpas och det måste bli svårare att kartlägga enskilda poliser. Samhället måste tydligt visa att man inte accepterar detta, säger Erik Hiding.

Dessutom är det få poliser som anmäler när de utsatts för hot och våld. Många tycker att det inte är någon idé eftersom det ändå inte leder till någonting. Fler än hälften av regionens poliser i undersökningen upplever också att de inte fullt ut får den utbildning som krävs för att hantera arbetsuppgifterna på säkrast möjliga sätt.

källa: Polisförbundet
, ,