Ekonomiskt tillskott till länsmuseet

Region Örebro län meddelade nyligen att man fördelar cirka 114 miljoner kronor i ekonomiskt stöd för år 2022 till länets kulturliv. För Örebro läns museum innebär det en uppräkning med 4,7 procent. Samtidigt höjs det statliga bidraget till museet med 0,8 procent. Sammanlagt rör det sig om ett tillskott till museet på cirka 930 000 kronor.

“Vi är glada för ökningen”, säger länsmuseets chef Birgitta Johansen. “Vi kommer att använda pengarna till redan pågående satsningar som bland annat är att planera och börja bygga utställningar och inreda i länsmuseet inför nyinvigningen 2024. Det ligger några år framåt i tiden, men att bygga utställningar kostar mycket och tar tid. Under tiden har vi fullt upp med att få ut pedagogik och möta människor i länet; att berätta samtala om kulturmiljö, landskapsfrågor och arkeologi. Internt arbete med digitalisering och samlingsvård pågår också. Mycket av det vi gör kräver många mantimmar och expertkunskaper så det är en personalintensiv verksamhet”.

“Det är glädjande att Regionen nu tillskjuter med medel till kultursektorn. För Länsmuseets del innebär att vi nu att vi lägga mer resurser till kommande satsningar, inte minst när det blir dags att nyöppna Länsmuseets lokaler på Engelbrektsgatan i Örebro”, säger Hans Karlsson (S), Länsmuseets ordförande.

Pandemin har inte påverkat antalet besökare på länsmuseet negativt under förra året när besökssiffrorna för 2021 är sammanräknade. “Trots att vi tvingades ha stängt i våra utställningar på Örebro slott hela våren tog vi ändå igen det under sommaren” säger Birgitta Johansen. “Detta lyckades vi med, delvis tack vare extra ekonomiska corona-bidrag från Regionen. Vi kunde till exempel anställa fler personer under säsongen på Siggebohyttan och slottet samt hålla öppet fler dagar”. Jämfört med år 2020 ökade de fysiska besöken på alla anläggningar och platser för publikmöten med cirka sju procent, totalt 96 000 besökare.

Nu efter att restriktionerna har upphävts återgår all publik verksamhet till det normala. Det innebär till exempel att visningsverksamhet i museets utställningar på slottet kommer igång igen. Och under sportlovet är det lovaktiviteter varje dag, något som brukar vara mycket uppskattat och välbesökt, uppger länsmuseet i en information.

källa: Örebro läns museum/arkivbild

,