Länet i krismöte efter Rysslands anfall mot Ukraina

Med anledning av händelserna i Ukraina sammankallar Länsstyrelsen nu det regionala totalförsvarsrådet för att ge information om läget.
Det regionala rådet består av beslutsfattare och chefer från samtliga kommuner, räddningstjänst, Region Örebro län, Polisområde Örebro län, SOS Alarm, Civilförsvarsförbundet och Militärregion väst.

Landshövding Maria Larsson deltog i morse i en samverkanskonferens med 60 andra myndighetschefer där händelserna i Ukraina var på agendan. “Försvarsmakten har bedömt att det inte föreligger ett direkt hot mot Sverige. Men däremot kan vi komma att påverkas. Det finns risker för störningar av samhällsviktiga verksamheter”, skriver länsstyrelsen i en information.