Här är sommarens gatuarbeten i Örebro

Här är listan över sommarens gatuarbeten i Örebro. Vid resecentrum på Östra Bangatan 26-28 kommer reparationer av VA-ledningar (vatten och avlopp) att ske under sommaren. Där kommer Olaigatan stängas av och framkomligheten begränsas på Östra Bangatan.

VA-arbeten pågår just nu på Ullavigatan och senare under året kommer arbeten ske på Idrottsvägen vilket kommer att innebära vissa begränsningar i framkomligheten.

På Östra Nobelgatan ska befintlig trottoar breddas till en gång- och cykelbana. Här kommer också Klostergatan vid det nya huset på kvarteret Korsningen färdigställas.

Under året kommer Trafikverket arbeta med nya spår under broarna vid Södra infartsleden, vilket kommer att begränsa framkomligheten på Svartå Bangata.

På Saxons väg i Brickebacken kommer en ombyggnation av gatan att ske för delsträcka 3 av snabbussarna, BRT (Bus Rapid Transit), med beräknad byggstart under april och ca 6 månader framåt.

På Sörbyängsvägen pågår just nu en ombyggnation av gatan med ett planerat avslut under hösten. Detta inför det kommande bostadsområdet Tamarinden i samma område. Trafiken leds förbi arbetsområdet på tillfälliga vägar under denna period.

Termikgatan i södra Ladugårdsängen ska färdigställas under 2022-2023 då större delen av fastigheterna intill har blivit klara. Under året kommer också några mindre åtgärder att ske gällande trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt framkomligheten för specialtransporter på Universitetsgatan.

– Det är många planerade projekt och underhållsarbeten som ska genomföras även i år. I detta blir det ofrånkomligt att framkomligheten för trafikanterna begränsas på vissa platser under vissa perioder. Men med planering och samordning med flera andra aktörer gör vi det vi kan för att påverkan på trafikanterna ska bli så liten som möjligt, samtidigt som vi behöver ta hänsyn till trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och arbetsmiljön för de på plats, säger trafikingenjör Stefan Lange.

Utöver Örebro kommuns arbeten finns också ett flertal ledningsägare som under året kommer att göra diverse små och stora arbeten som i olika utsträckning kommer att påverka trafikanterna. E.ON ska bland annat byta fjärrvärmeledningar på Nygatan och på Slussgatan.

källa/ foto: Örebro kommun

,