Almi: Långsamt fler kvinnor i bolagens styrelser

Almis årliga styrelsekartläggning visar att andelen kvinnor i bolagsstyrelser i Örebro län har ökat med två procent, sedan mätningarna startade 2013. Samtidigt visar studier att företag med jämställda styrelser har både högre omsättning och vinst än företag med ojämställda styrelser.

Malin Malmström, professor vid Luleå tekniska universitet, har tidigare på uppdrag av Almi analyserat om företags ekonomiska prestationer skilde sig åt om företagen hade jämställda eller ojämställda styrelser. Då gällde analyserna endast ett år. Denna gång har hon analyserat om det också gäller över tid och tittat på åren 2016 till 2018. Resultatet är detsamma.

Företag med jämställda styrelser presterar bättre än de som har ojämställda styrelser. Resultatet är oberoende av antalet anställda, bransch eller om företaget ingår i en koncern. Samtidigt visar Almis undersökning att få företag har en jämställd styrelse. Endast 16 procent av företagen i Örebro län som omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter har jämställda styrelser. Detta utifrån Jämställdhetsmyndighetens definition som är i spannet från 60 till 40 procent.

– Studien visar att företags ekonomiska prestationer över tid blir bättre när styrelsen är jämställd. På Almi möter vi runt 10 000 företagare varje år och vi ser att det blir allt viktigare för företagen att ha med flera perspektiv i strategiska beslut, säger Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen.

Kartläggningen visar också att företag med jämställda styrelser i högre utsträckning har kvinnor på både vd-posten och som ordförande. För företag generellt i Örebro län har 12 procent en kvinna som vd och 11 procent har en kvinna som ordförande. Om företagets styrelse är jämställd, är däremot andelen företag som har en kvinna på vd-posten 28 procent och 36 procent har en kvinna som ordförande.

– Forskning inom socialt beteende visar att lika väljer lika, men i årets statistik ser vi också att de företag som börjat tänka olika i styrelserummet också gör det på de ledande positionerna. Det är positivt, men utvecklingen går generellt sett långsamt, säger Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen.

Det är bara 38 procent av företagen i Örebro län som har minst en kvinna i styrelsen. Av det totala antalet ledamöter i bolagsstyrelser är 18 procent kvinnor. När den första kartläggningen genomfördes 2013 var motsvarande siffror 35 respektive 16 procent. Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen, betonar hur viktigt det är att mäta över lång tid.

– Visst går det långsamt, men vi vet också att många styrelser sällan förnyas och därför är det hoppfullt att se att det verkar mer självklart att nu välja kvinnor när ledamöter tillkommer eller byts ut, säger Anna Lundmark Lundbergh.

källa: Almi

,