Chans att utbilda sig på betald arbetstid inom vård och omsorg

Det statliga äldreomsorgslyftet innebär en möjlighet till utbildning på betald arbetstid inom vård och omsorg i Örebro kommun. Nu är ansökan öppen till höstens utbildningar. “Under hösten 2020 och 2021 startade flera yrkeshögskoleutbildningarna genom ett samarbete mellan Komvux Yrkesutbildningscenter och Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningarna är en del av äldreomsorgslyftet”, informerar Örebro kommun.

Det statliga äldreomsorgslyftet innebär i Örebro kommun en möjlighet till utbildning på betald arbetstid för bland annat vikarier och fast anställda inom vård och omsorg:

– Det här är verkligen ett unikt erbjudande, som vi hoppas att många medarbetare även fortsatt vill ta del av. Det statliga äldreomsorgslyftet ger oss i kommunen möjlighet att rekvirera upp till 23 miljoner kronor för år 2022 att ersätta lönekostnader för studier på betald arbetstid, berättar Sarah Strandberg, biträdande förvaltningschef i Vård- och omsorgsförvaltningen.

Satsningen har även gällt för arbetssökande och efter att de första terminerna avslutats, har man sett flera positiva effekter:

– Vi har till exempel sett många personer som tidigare stod långt från arbetsmarknaden som tagit del av satsningen och nu fått så väl utbildning som erbjudande om fast tjänst inom vård och omsorg, säger Linus Jonasson, rektor på Yrkesutbildningscenter.

källa: Örebro kommun