Regionen: Fyra av tio kan cykla till jobbet på en kvart

Fyra av tio länsbor kan cykla till sin arbetsplats på 15 minuter medan sex av tio kan trampa till jobbet på en halvtimme. Det visar en så kallad cykelpotentialstudie som Region Örebro län har genomfört.

– Cykelinfrastrukturen i länet är bristfällig men trots det ser vi att många kan cykla till och från jobbet på relativt kort tid. Och eftersom potentialen till förbättringar är god kan investeringarna i länsplanen efter cykelplanens prioriteringar skapa ännu bättre förutsättningar för ökad cykling framöver, säger Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg på Region Örebro län.
,