Örebro är del i ett Europauniversitet – “bygga internationellt konkurrenskraftig utbildning och forskning”

Örebro universitet är ett av nio unga europeiska lärosäten som tillsammans bildar alliansen NEOLAiA. Satsningen ska stärka universitetens internationella konkurrenskraft och ge ökade möjligheter till internationalisering av utbildning, forskning och samverkan.

– EU har som mål att 2024 ha cirka 60 nätverk av Europauniversitet för att bygga framtidens europeiska högskolesektor. För Örebro universitet är det självklart att vilja vara en del av detta. NEOLAiA består av strategiskt utvalda likasinnade som samarbetar för att bygga internationellt konkurrenskraftig utbildning och forskning. Tillsammans möter vi olika samhällsutmaningar utifrån europeiska värden som demokrati, yttrandefrihet och tolerans. I dagens situation är detta förhållningsätt viktigare än någonsin, säger rektor Johan Schnürer.

För NEOLAiA, som lämnar in sin ansökan i slutet av mars, skulle EU-finansiering innebära att samarbetet kan stärkas och vidareutvecklas.

– En beviljad ansökan kommer att innebära ett rejält tillskott med medel som kan användas för att intensifiera uppbyggnaden av NEOLAiA.  Det blir ett sätt att stärka internationaliseringsarbetet ihop med åtta strategiska partners som alla arbetar mot gemensamma mål, säger Åke Strid, vicerektor for internationalisering och infrastruktur.

,