Länsstyrelsen: Stor vilja att samverka i mottagandet av flyktingar

Länsstyrelserna ska från och med denna vecka redovisa veckovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet om hur Rysslands invasion av Ukraina påverkar det svenska samhället. Enligt uppdraget från regeringen ska lägesbilderna redovisa effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde, såsom migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på samhällsekonomin, samhällets funktionalitet och andra konsekvenser i berörda län.

-Vi har ökat kontakterna och samverkan med kommuner, civilsamhälle, näringsliv och statliga aktörer som migrationsverket, Polismyndigheten och Försvarsmakten. Det är positivt att se hur mycket god vilja det finns här hemma hos alla parter när det gäller att samarbeta och hjälpa till, säger landshövding Maria Larsson.

Den samlade lägesbilden för denna vecka visar att läget i länets kommuner i nuläget bedöms som stabilt och kommunernas tyngdpunkt ligger i planering för flyktingmottagande.