Ljusföretag tecknar order värd 145 miljoner – “marknaden är mycket positiv till miljövänliga doftljus”

Efter att under år 2021 ökat produktionskapaciteten väsentligt, bland annat genom tillförande av fler skift i sin fabrik, signerar Candles Scandinavia nytt avtal för innevarande kalenderårs volymer med sin största kund Rituals. Värdet på avtalet är 145 miljoner kronor, vilket motsvarar 75 procents ökning jämfört med föregående kalenderårs försäljningsvärde och mer än företagets totala omsättning föregående räkenskapsår.

”Varje år under årets första månader brukar vi fastställa volymerna för innevarande kalenderår med våra befintliga och nya kunder. När vi nu har fastslagit volymerna för de ca 30-tal artiklar vi tillverkar åt vår kund Rituals kan vi konstatera att det innebär en mycket kraftig ökning mot föregående kalenderår och att avtalet i sig själv är större än hela vår omsättning föregående år. Det är väldigt glädjande att våra kunder har fortsatt stort förtroende för oss på Candles Scandinavia samt att marknaden är mycket positiv till miljövänliga doftljus”, säger Viktor Garmiani, VD.