Regionen: 800 000 för att spela in film i länet

“Örebroregionen lämpar sig synnerligen väl för filminspelningar vilket är något som Region Örebro läns kulturnämnd vill utnyttja. Från och med i år kommer kulturnämnden därför att avsätta ett årligt utvecklingsstöd om 800 000 kronor att fördela till olika filmaktörer inom professionell filmproduktion i länet”, uppger regionen i en information.

– Vårt län ligger geografiskt rätt i förhållande till storstadsregionerna vilket gör att det är lätt att ta sig hit. I länet finns dessutom en uppsjö av inspelningsplatser och här finns redan i dag en härlig mix av etablerade och lovande filmare. Potentialen för att kunna locka större professionella produktioner till länet är därmed väldigt god, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.
,