Bygger nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken – planerar för 100 lägenheter

Programnämnd social välfärd fattar nu beslut om byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Totalt blir det 100 lägenheter som tillskapas i närheten av Saxons park. Utöver det byggs även en gruppbostad med sex lägenheter.   

– Det känns riktigt bra att få fatta beslut om nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Det här kommer dessutom bli ett positivt inslag i Brickebacken som område och skapa mer liv och rörelse under stora delar av dygnets timmar. Det är en viktigt politisk prioritering att vidhålla den höga byggnationstakten och på så sätt möta ett ökande behov av vård- och omsorgsplatser i vår kommun, säger Marie Brorson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.  

källa: Örebro kommun

,