Vårtecken: Nu sopar kommunen bort sand från gator och cykelbanor – se tidsplanen här

Nu börjar Örebro kommun att sopa bort sand och grus från cykelbanor och villagator. “För att hålla den preliminära tidplanen är det viktigt att du som örebroare sopar din uppfart och parkerar din bil rätt”, informerar kommunen.

– För att sandupptagningen ska fungera effektivt och för att vi ska kunna hålla den preliminära tidplanen är det viktigt att fastighetsägare och villaägare, i god tid innan vi planerar att komma till deras område, sopar ut sanden som ligger på trottoaren. Det är också viktigt att vara noga med att parkera rätt och tänka på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler. De örebroare som har garage eller infart får gärna parkera där, säger Jonas Harrysson, gruppchef på Tekniska förvaltningen.

Tidsplan:

https://www.orebro.se/sandupptagning