Fler än 2 000 platser redo för krigets flyktingar

– Vi har sedan Rysslands invasion av Ukraina för en månad sedan arbetat i nära dialog med aktörer i länet för att ha ett samordnat flyktingmottagande. Boenden är en central fråga och inventeringen är en del i att bygga en lägesbild och beredskap för mottagande. Gensvaret och viljan att svarar upp på inventeringen har varit god, och vi jobbar nu vidare tillsammans för att säkra en god regional kapacitet för att ge skydd till människor på flykt, säger Stina Sjölin, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Örebro län.

“Totalt 2014 platser som kan användas för tillfälliga boenden för personer som är i behov av skydd. Det blev resultatet av Länsstyrelsens inventering som idag redovisas till Regeringen. Länets samtliga kommuner kan erbjuda boendeplatser i någon form och såväl offentliga som privata aktörer har möjlighet att upplåta platser”, uppger länsstyrelsen Örebro.