Regionen: Covid-19 är inte längre en samhällsfarlig sjukdom

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april. Sjukdomen fortsätter dock att vara anmälningspliktig och ska fortfarande smittspåras i vård- och omsorgsmiljöer. Rekommendationerna om vem som bör provtas för covid-19 ändras inte heller.
– Utifrån det nya pandemiläget, att många vaccinerat sig mot covid-19 och att situationen är tillräckligt stabil, har riksdagen i enlighet med Folkhälsomyndighetens hemställan utifrån regeringens proposition, beslutat att covid-19 inte längre ska klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.