Vänsterpartiet vill halvera priset i kollektivtrafiken – “lättnad för hushållen i ett utsatt ekonomiskt läge”

Vänsterpartiet i region Örebro län kommer att föreslå regionen att halvera biljettpriserna i kollektivtrafiken under ett halvår. Det görs som en tillfällig ekonomisk lättnad för hushållen i ett utsatt ekonomiskt läge.

Vänsterpartiet har i riksdagen föreslagit statligt stöd till de regioner som halverar priset på kollektivtrafik under en begränsad tid. Vänsterpartiet har fått med sig M och KD på att stärka kollektivtrafiken. Gemensamt föreslås ett stödpaket på minst 2,5 miljarder kronor i år.

”Vi vet idag inte om förslaget om biljettpriser får majoritet i riksdagen, därför är det viktigt att pressen ökar på S, MP och övriga partiet så att förslaget går igenom. Vi väljer därför att redan nu ta initiativet på regional nivå”, säger Jessica Carlqvist, ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden för Vänsterpartiet i Örebro län.

”Sänkta bensinpriser är bra för många i Örebro län, men sämre för vårt klimatansvar, och det är då vi i regionen ska vara modiga och ta ett kliv. Ett kliv som bidrar till en omställning som får fler att välja fossilfri kollektivtrafik”, fortsätter Jessica.

”Därför föreslår vi en tidsbegränsad sänkning av priset på kollektivtrafiks biljetter,  säger Kenneth Lantz”, ledamot i Regional tillväxtnämnd för Vänsterpartiet i Örebro län. ”Då ger vi resenärerna en ekonomisk lättnad i en kris, men på sikt behöver vi både bygga ut kollektivtrafiken och få permanent lägre biljettpriser i Örebro län. Inte minst en utbyggnad av närtrafiken på landsbygden för att även omfatta arbetspendling och gymnasieresor skulle gynna klimatet.”