Teckenspråk på fritidsgård fick pris för tillgänglighet

Vid Kommunfullmäktige onsdag den 30 mars delades Örebro kommuns tillgänglighetspris 2021 ut till Fritte – en fritidsgård för teckenspråkiga ungdomar. 

Örebros teckenspråkiga fritidsgård Fritte bedrivs av föreningen Scenit i Kulturhuset på norrcity. Verksamheten vänder sig till alla teckenspråkiga ungdomar mellan 13–18 år och i personalgruppen finns både döva, hörselskadade och hörande, alla med teckenspråk som sitt förstaspråk.

– Tack för detta fina pris! Det är ett kvitto på det outtröttliga arbete vi har gjort under åren sen vi öppnade verksamheten och ger oss energi att jobba vidare, säger Desirée Palm från Fritte, t.h på bilden. Ses tillsammans med Carina Toro Hartman (S) ordförande tillgänglighetsrådet.

Motivering:
”Tillgänglighetspriset 2021 går till Fritte – en kreativ mötesplats för teckenspråkiga ungdomar i åldern 13–18 år. Verksamheten är en viktig del av teckenspråkiga ungdomars fritid som tidigare levt med begränsad fritid. Där erbjuder man en meningsfull sysselsättning och där deltagarna känner sig inkluderade.

Verksamheten har ett innehåll som lockar till sig många ungdomar som får möta andra teckenspråkiga och umgås på lika villkor tillsammans med coachning från trygga vuxna.”

Om priset
Varje år delar Örebro kommun ut ett tillgänglighetspris till enskilda personer, företag, föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter i Örebro som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle. Vinnaren utses av Kommunala tillgänglighetsrådet och priset består av 10 000 kr att använda i det fortsatta tillgänglighetsarbetet, blommor och ett diplom.

källa/ foto: Örebro kommun