Christian Borell är ny vice vd på Candles Scandinavia

I syfte att stärka Candles Scandinavias organisation, samt ytterligare öka tillväxttakten tillsätts den nyinrättade tjänsten som Chief Operating Officer (COO) och vice VD som kommer att innehas av Christian Borell.

“I takt med att Candles Scandinavia växer har även behovet av tillsättning av en COO vuxit fram. Rollen ansvarar för det operativa arbetet inom funktionerna Produktion, Teknik, Inköp, Logistik samt Lager och blir en nyckelposition i bolagets fortsatta tillväxtresa. Tillsättandet av den nyinrättade COO, tillika vice VD-tjänsten ger samtidigt bolagets VD och grundare Viktor Garmiani större möjlihget att fokusera mot marknad och långsiktig utveckling i enlighet med bolagets högt uppsatta tillväxtmål”, uppger bolaget i en infomation.

Christian Borell har agerat som inhyrd managementkonsult i bolaget sedan december 2021 och har mångårig och bred erfarenhet som managementkonsult, VD, CFO och logistikchef på bland annat ELON Group AB, FDT System AB, Kött- & Charkgruppen i Närke AB och Scana Steel Booforge AB.

”I och med tillsättningen av Christian Borell i rollen som COO och vice VD tillförs Candles Scandinavia ytterligare viktig erfarenhet av att leda, driva och utveckla bolaget i vår fortsatta tillväxtresa och strävan att ställa om doftljusmarknaden till 100% miljövänliga alternativ. Christian har med sin personlighet, kompetens och erfarenhet redan bidragit till en positiv utveckling av bolaget sedan han anlände i sin managementkonsultroll i slutet av förra året, och kommer att vara en mycket viktig spelare i vår fortsatta utveckling”, säger Viktor Garmiani, VD.

“Candles Scandinavia är ett spännande och snabbväxande bolag med mycket stora möjligheter på marknaden med dess 100% miljövänliga doftljus. Efter de ca 4 månader jag jobbat med bolaget i egenskap av managementkonsult har jag insett att med rätt ledning och struktur kan vi tillsammans bygga ett av Europas största bolag inom detta segment och ser fram emot att vara en del i det team som fortsätter att skapa tillväxt i bolaget. Vår VD ska framöver arbeta mer uppåt och utåt mot marknad och långsiktig utveckling samtidigt som jag i rollen som COO och vice VD ansvarar för processerna inåt och nedåt i det dagliga operativa arbetet och tillsammans med övriga kollegor i ledningsgruppen är jag alldeles säker på att vi kommer att lyckas enligt vår plan”, säger Christian Borell, COO / vice VD.

Efter tillsättning av COO / vice VD kommer ledningsgruppen att bestå av:
Viktor Garmiani (VD), Martin Fredell (CFO), Cenk Yavas (Försäljningschef), Christian Borell (COO / Vice VD) och Peiman Naderi (Kvalitets- & Utvecklingschef).