16 miljoner från arvsfonden till länets föreningar

Under 2021 delade Allmänna Arvsfonden ut mer föreningsstöd än någonsin, varav 16 miljoner kronor gick till lokala projekt i Örebro län. Jämfört med föregående år innebar det en ökning med hela 33 procent för länet. Totalt delade Arvsfonden under året ut 814 miljoner kronor till lokala och nationella projekt, samtidigt som ett nytt regelverk för uppföljning och kontroll infördes.

– När vi nu delar ut rekordmycket föreningsstöd är det välkommet att vi samtidigt får tydligare regler för hur vi säkerställer att Allmänna arvsfondens pengar används på rätt sätt. Vi på Arvsfonden har ett stort ansvar för att arv som förmedlas genom oss används till att utveckla Sverige – till förmån för barn, ungdomar, äldre personer och personer med funktionsnedsättning, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

I Arvsfondens årliga Projektbarometer kartläggs hur projektmedel fördelas per invånare i Sveriges alla län. I årets barometer placerar sig Örebro län på plats 9, med ett genomsnittligt projektanslag på 52 kronor per invånare. Totalt betalades 16 miljoner kronor ut till åtta projekt i länet. Hällefors Ishockeyklubb var den förening som tilldelades störst anslag: fem miljoner kronor, för att bygga en ny padelhall

Majoriteten av projekten riktar sig till barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättningar, men sedan 2021 finansierar Arvsfonden även projekt med äldre som målgrupp. Den största delen av Arvsfondens pengar går till utveckling av nya verksamheter, metoder och hjälpmedel, men totalt 217 miljoner gick under förra året till att bygga lokaler och anläggningar. Det är nästan är en fördubbling jämfört med fem år sedan.

– Det är positivt att det nu finns möjlighet för Arvsfonden att finansiera projekt som riktar sig även till äldre. Det hoppas jag att fler föreningar och kommuner kommer få upp ögonen för, säger Hans Andersson.

källa: Arvsfonden

,