Första spadtaget för generationsboende i Almby – studenter och äldre bor i samma hus

Nu är bygget av ett generationsboende i Almby kyrkpark i gång. I veckan tog Elin Johansson och Margareta Anshelm gemensamt det första spadtaget för det nya boendet.

Hösten 2023 kommer 38 hyreslägenheter, varav 16 avsedda för studenter, stå klara för inflyttning. En viktig grundtanke med boendet är att skapa förutsättningar för naturliga mötesplatser mellan olika generationer, både inomhus och utomhus.

­­­‑ Vi ser att generationsboendet blir en god utmaning för oss i Almby församling, sa församlingsherde Brita Wennsten.

– Det är fantastiskt roligt att vi i dag får ta det första spadtaget och förena det som fungerat så bra på seniorboendet Laurentiusgården och Sankta Katarina studentboende, sa David Lennermark, vd för bostadsbolaget.

Bakom bygget står bolaget Svenska kyrkans bostäder i Örebro, som helt finansierar byggkostnaden på 80 miljoner kronor. Svenska kyrkans ordinarie verksamhet i Örebro berörs inte av dessa kostnader.

foto/källa: Svenska kyrkan

,