Högre säkerhet och ökad kapacitet med nytt vattentorn

För att säkra örebroarnas tillgång till rent dricksvatten för lång tid framöver byggs nu vattenreservoaren Lyra med större kapacitet, avancerad teknik och hög säkerhet. Lyra kommer stå klar hösten 2022, och vara i full drift våren 2023.

Stadens vattenreservoar är att betrakta som skyddsobjekt, det medför att den nya reservoaren kommer att vara inhägnad och området kommer inte att vara öppet för allmänheten.

– Tillgången till rent dricksvatten är livsviktig. Därför omfattas en sådan här byggnad idag av stränga säkerhetskrav, så var det inte riktigt när Svampen byggdes. Lyras inre reservoar kommer att skyddas av ett beständigt skal av 900 ton cortenstål. Unikt och skulpturalt, men också säkert, säger Stefan Sjögren, enhetschef Vattenverket.

Från höjden i Södra Örebro kommer vattenreservoaren att kunna upplevas av de allra flesta örebroare, den är dessutom placerad i en växande del av Örebro. För att Örebro ska fortsätta vara en attraktiv stad ställer kommunen krav på utformningen av alla nya byggnader.

– Självklart har även utseendet betydelse. Målet är att Lyra både ska säkra vattenförsörjningen och ge Örebro ett arkitektoniskt intressant landmärke som kan påminna oss om hur viktigt vårt dricksvatten är. En byggnad att vara stolt över. En värdig arvtagare till Svampen, helt enkelt, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt i Örebro kommun. 

När Lyra är i full drift våren 2023 kommer Svampen att inte längre att användas som vattentorn. Svampens nästan 65 år gamla vattenreservoar är för liten och tornet skulle behöva en kostsam renovering. Men Svampen har en fortsatt viktig roll att fylla för Örebro, både som arkitektoniskt landmärke och turistmål.

– En trevlig aspekt av att vi bygger en helt ny, och säkert inhägnad, vattenreservoar är ju att vi kan fortsätta att njuta av Svampen som utflyktsmål, säger Stefan Sjögren.

källa/ foto: Örebro kommun

,