Öbo säljer fem fastigheter – för att kunna renovera andra lägenheter

ÖBO har fortsatt ett stort underhållsbehov i sitt fastighetsbestånd. För att kunna hålla en hög renoveringstakt och använda resurserna på bästa sätt har ett beslut tagits om att sälja ett antal mindre fastigheter med renoveringsbehov.

I arbetet med bolagets nya renoveringsstrategi är det tydligt att resurserna för kommande renoveringar behöver läggas på de större fastigheterna för att få ekonomin att gå ihop på ett klokt sätt. Försäljningen av några mindre fastigheter innebär därför att en annan fastighetsägare tar hand om och vårdar ett mindre bestånd och att ÖBO i sin tur får bättre möjlighet att på ett mer kostnadseffektivt sätt satsa på de stora renoveringsprojekten. Vinsten från försäljningen är tänkt att komma till nytta i det fortsatta övergripande renoveringsarbetet.

Inför försäljningen har bostadsbolaget ett samarbete med en erfaren transanktionskonsulent, Catella, som bistår med en utvärdering för att hitta köpare som kan bli stabila ägare till försäljningsobjekten. Överlåtelsen beräknas genomföras under hösten.

källa: Öbo

Adresser
33 lägenheter, i fem fastigheter:
Boskärsgatan 17 A
Boskärsgatan 17 B
Lövstagatan 3 A–B
Lövstagatan 5 A–B
Jakobsgatan 23 A–B

,