Snart lyfter brandflyget i länet

Den 1 maj startar säsongen för de skogsbrandbevakande flygplanen i Örebro län. Skogsbrandbevakning med flyg görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan bränderna hunnit växa sig stora.

Skogsbrandsbevakning med flyg genomförs för att man så tidigt som möjligt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. Flygplanen kan även guida räddningstjänstpersonal på marken, så att de hittar till skogsbranden. Det gör att branden kan släckas tidigare vilket inte bara räddar egendomar utan även minskar kostnaden för stora räddningsinsatser.

– Vi har också sett i våra utvärderingar att det är särskilt viktigt med tidig detektering av bränder i glesbygd så att släckningsarbetet kan påbörjas i tid innan branden sprider sig för mycket, säger Rickard Hansen som jobbar på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem på MSB.

källa: MSB