Börjar bygga gång- och cykelbana på Östra Nobelgatan

Under vecka 17 börjar arbetet med att göra en gång- och cykelbana på Östra Nobelgatan för att göra sträckan säkrare för de som går och cyklar där. Arbetet beräknas vara klart under sommaren och innebär en begränsad framkomlighet för trafikanter – välj en annan väg om möjligt under denna period.

– Framkomligheten kommer påverka trafiken och om är det möjligt, så välj en annan väg under denna period. Det är viktigt att ambulans, brandkår, polis och bussarna kommer fram här. Vi hoppas trafikanterna har förståelse för ombyggnationen och vad det innebär, samt att det kommer bli någonting bra utav detta, säger Nicklas Söderberg, projektledare.