Kommunen tar över driften av Berggården

Programnämnd social välfärd har idag, den 25 april, beslutat att Örebro kommun kommer att ta över driften av vård- och omsorgsboendet Berggården från Humana AB. Örebro kommun tar över driften av Berggården från och med 16 maj 2022.

Örebro kommun har gjort ett flertal uppföljningar av vård- och omsorgsboendet Berggården, som idag drivs av Humana AB på uppdrag av kommunen. Resultatet från den senaste uppföljningen visar på flera brister i kvaliteten på boendet. Därför har Programnämnd social välfärd beslutat att Örebro kommun tar över driften av Berggården från och med 16 maj 2022.

Övertagandet sker med de boendes bästa som utgångspunkt, där målet är en verksamhet med hög kvalitet och god omvårdnad.

– Man ska ha ett gott liv på äldre dagar. För mig är det viktigt att man ska få åldras med värdighet. Jag ser allvarligt på de brister som framkommit i utredningen. Vi måste säkra upp en god vård och omsorg, därför tar vi över driften av Berggården, säger Marie Brorson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

– Örebro kommun arbetar nu intensivt med att förbereda övertagandet för att det ska bli så smidigt och bra som möjligt för såväl boende som anställda och för att skapa hållbara lösningar på längre sikt. Medarbetare på Berggården kommer att erbjudas en fortsatt anställning med Örebro kommun som arbetsgivare, säger Patrik Jonsson, programdirektör Social välfärd.

källa: Örebro kommun

,