De ska driva café på Strömsborg

Nu är det klart vem som kommer att få hyra Strömsborg i Karlslundsområdet av Örebro kommun. Kommunen har skrivit en avsiktsförklaring med Smultrongården, som planerar att hyra byggnaden för att bedriva caféverksamhet.

Strömsborg är en av Karlslundsområdets mest karaktärsfulla byggnader. Hösten 2021 påbörjade Örebro kommun en renovering av byggnaden, som bland annat lyftes upp och tillfälligt flyttades till en närliggande gräsyta medan man gjorde en ny grundläggning. Strömsborg är nu tillbaka på sin ordinarie plats och renoveringen av den hundraåriga byggnaden fortsätter. Parallellt med att renoveringen pågår, har kommunen under våren sökt en ny hyresgäst till Strömsborg. Nu har man skrivit en avsiktsförklaring med Smultrongården:

– Nu tar vi ytterligare ett steg för att skapa fina utflyktsställen för både örebroare och besökare. Med Smultrongården som hyresgäst i Strömsborg skapas café och det hjälper till att göra vackra Karlslund till ett ännu mer populärt och attraktivt besöksmål säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Ambitionen är att renoveringen ska vara klar under 2023. Renoveringen av Strömsborg, som även tidigare har varit ett café, är en del av hela Karlslundsområdets utveckling med syftet att skapa ett attraktivt rekreationsområde för så väl örebroare som andra besökare, säger Gustav Axberg, projektledare Stadsbyggnad.

källa/ foto: Örebro kommun

,