Örebroforskare får 800 000 från Hjärt- Lungfonden

Carina Blomström Lundqvist, professor vid Örebro universitet, har beviljats 800 000 kronor till sitt forskningsprojekt från Hjärt-Lungfonden. Förmaksflimmer är en folksjukdom med ökad risk för stroke och dödlighet. Nu har Carina fått anslag från Hjärt-Lungfonden för att studera om tidig ablation som förstahandsbehandling är mer effektivt än läkemedel hos patienter med återkommande förmaksflimmer.

– Carinas forskning är möjlig tack vare de gåvor som skänks till Hjärt-Lungfonden från givmilda privatpersoner. Det är oerhört angeläget att forskningen får fortsätta att rädda liv och ge människor fler friska levnadsår, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

källa/ foto: Hjärt-Lungfonden

,