Kvinnersta säljer ut sina kor på auktion

Onsdag 4 maj klockan 10.00 är det försäljning av mjölkkor och ungdjur på Kvinnerstaområdet genom auktion. Auktionen är en del av arbetet med att stärka Naturbruksprogrammet som en hållbar, attraktiv och modern utbildning.

För att undervisningen på Naturbruksprogrammet ska komma närmare branschen kommer praktiska moment i större utsträckning genomföras hos lantbrukare på deras gårdar. Det innebär att behovet av mjölkkor och ungdjur på Kvinnerstaområdet inte är lika stort och därför säljs nu djuren vidare till aktörer där behoven är större.

– Genom ett nära samarbete med kontaktgårdar i närområdet kan vi hålla en hög nivå på undervisningen kring mjölkproduktion, samtidigt som vi minskar utgifterna för djurhantering. Syftet är att stärka Naturbruksprogrammet som en hållbar, attraktiv och modern utbildning, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef.

Utvecklingen av lantbruksinriktningen sker i samråd och dialog med branschen, främst genom ett nära samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund.

källa/ foto: Örebro kommun/ arkivbild

,