Så här kommer bostadsområdet Tamarinden i Sörbyängen att se ut

Bostadsområdet Tamarinden tar fortsatta kliv framåt för att bli verklighet. Nu kan vi tillsammans med byggaktörerna Örebro bostäder, Serneke, Friendly Building, Magnolia och Tornet visa hur området planeras att se ut, som ska innehålla flerbostadshus, förskola och verksamhetslokaler.


– Vi fortsätter ta kliv framåt i Tamarinden-projektet vilket är glädjande. Örebro ska vara en stad med fokus på hållbarhet och smarta lösningar som avspeglas i vårt bostadsbyggande och det är tillsammans med många andra aktörer som vi gör detta möjligt. Tamarinden kommer skapa förutsättningar för hur vi kan leva mer klimatsmart i ett bostadsområde. Ullis Sandberg ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Vi kan nu äntligen presentera en 3D-modell över hur Tamarinden planeras att se ut och vi närmar oss byggstart för bostadshusen. Tamarinden ska bli en hållbar och energismart bostadsområde där två lokala energinät, för såväl el som värme, har en central funktion för den energidelning som vi möjliggör för i området – och som är det första av sitt slag. Byggnaderna i Tamarinden kommer att ha en låg energiförbrukning, inbjudande arkitektur och generösa och gröna gårdsmiljöer. Husen i området vävs samman av gångfartsområdet Tamarindvägen, vars utformning bidrar till en lugn trafikmiljö, med möjlighet till lek, vistelse och mycket grönska. I området kommer även nya parker att byggas, bl.a. en naturpark som möjliggör promenader med utblick över golfbanan. Om allt går som planerat kommer området att vara klart år 2026, säger Jenny Källmén, projektledare för Tamarinden.

källa/ foto: Örebro kommun

,