Rektor Jenny Eriksson är Årets Förskolekraft

Utmärkelsen Årets Förskolekraft 2022 tilldelas Jenny Eriksson, rektor för förskolorna Almby och Södra gården i Örebro. Hon får priset för sitt tydliga ledarskap där barnens bästa alltid är i fokus. Priset delas ut av Förskoletidningen.

– Att få det här priset gör mig stolt och ger mig motivationen att fortsätta att arbeta för barnens och personalens bästa. Jag vill att de ska känna trygghet, ha en meningsfull vardag och få utvecklas utifrån just sina förutsättningar. Det här priset delar jag med alla mina medarbetare och kollegor som samarbetar med mig på olika sätt. Det är tillsammans som vi kan bygga den bästa utbildningen för barnen i deras resa mot en hållbar framtid., säger Jenny Eriksson.

Juryns motivering:
”Med medvetenhet om var varje medarbetare befinner sig lyfter Årets förskolekraft styrkorna och skapar förtroende. Hon vet vilka processer som pågår i varje arbetslag och pekar tillsammans med sin personal ut riktningen för verksamheten och skapar förutsättningar för att nå hela vägen fram. Jennys sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete gör att alla medarbetare förstår vart de ska, varför de ska dit och hur de når dit­ tillsammans. Barnets bästa är alltid i fokus – och alla beslut, både de långsiktiga och kortsiktiga, tas utifrån det. Jenny tar sig tid att prata med barnen och lyssna på deras kunskaper och tankar. Med Jennys trygga relationer till vårdnadshavare skapas också goda förutsättningar för barnen att lyckas. Kort och gott – pedagoger, VFU-studenter, vårdnadshavare, barn – alla trivs med att vara en del i rektor Jenny Erikssons förskolor.”

– Med utmärkelsen Årets Förskolekraft vill vi lyfta de många fantastiskt skickliga pedagoger och rektorer som arbetar i förskolan. Och Jenny Eriksson är en av dem, säger Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen.

,