Landshövdingen inviger ny vandringsled i fågelparadis

På lördag inviger landshövdingen naturreservatet Lundby äng, ett spännande lövskogsområde och fågelparadis invid Vibysjön i Hallsbergs kommun. Då invigs också den en mil långa Vibyleden runt sjön.

– Lundby äng. Det känns som om Evert Taube var just här när han skrev sin sista visa Änglamark, säger landshövding Maria Larsson. Med reservatsbildningen har vi tagit hand om önskningarna i versraden, låt dem få leva, de är ju så sköna…

– Och med Vibyleden är det en parad av friluftsliv, natur, levande landsbygd och folkhälsa. Vilken lördag det blir i Viby.

Lundby äng är ett fågelparadis längs med den västra sidan av Vibysjön. Här rastar så här års sångsvan, gäss, änder, vipor, lärkor och vadare, medan rördrom, fiskgjuse, gråhäger och knölsvan häckar vid sjön. Så glöm inte kikaren! Här möts besökaren också av gamla grova lövträd och på sikt kommer betesdjur i reservatet bidra till att skapa värdefulla livsmiljöer för många arter.

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län och föreningen Vibybygden.
Tid: 9.45–16.00 lördag den 7 maj