Moderaterna: Sälj Eyra-området till privata aktörer – mer pengar till breddidrott

Moderaterna i Örebro vill sälja Eyraområdet i centrala Örebro till professionella aktörer. “Örebromoderaterna vill med pengarna från försäljningen ge fler örebroare möjlighet till ett mer hälsosamt liv i form av förbättrade och nya arenor till breddidrott”, skriver partiet i en information.

-Det är ett historiskt förslag som kommer ge fler möjligheten att idrotta och motionera, säger Anders Åhrlin, oppositionsråd (M). Vi vill ta tillvara på idrottens kraft genom att möjliggöra för fler arenor och anläggningar i kommunen. Det kan handla om ishallar, simhallar och hallar för gymnastisk. Vi för dialog med föreningslivet för att ta detta framåt.

-Idrott och motion ska gälla hela livet, säger Sebastian Cehlin, Regionråd (M). Idrott ska vara tillgängligt och alla ska ha likvärdiga förutsättningar för att kunna genomföra det.

, ,