Traumacenter öppnas på USÖ på tisdag

Nytt högspecialiserat traumarum öppnar den 17 maj på akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro, där ska de svårast skadade patienterna tas omhand. “Rummet finns i direkt anslutning till den nya akutröntgen. Tack vare närheten till röntgen och en toppmodern utrustning kortas tiden avsevärt för det akuta omhändertagandet”, meddelar Region Örebro län.

– I traumarummet på akuten kan vi nu undersöka och röntga patienten samtidigt som vi börjar behandla. Röntgenapparaten, en så kallad sliding gantry, körs på skenor i golvet över patienten. Rummet står inte tomt om vi inte har någon traumapatient, utan vi använder det då till andra patienter på akuten, säger Emil Waldenmark, enhetschef vid akuten på USÖ.

– Det här innebär att vi kan förkorta tiden för det akuta omhändertagandet av den svårt skadade patienten, vilket kan vara livsavgörande, berättar Rickard Lindgren, överläkare i kirurgi och ordförande för traumagruppen på USÖ.

källa/foto: Region Örebro län/ Håkan Risberg