500 extra miljoner till idrottsrörelsens omstart

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela ytterligare 500 miljoner kronor i nya medel till idrottsrörelsen för att ge extra kraft i återstartsarbete efter pandemin.

– Utvecklingsarbetet har bromsats på grund av coronapandemin och det kommer att krävas långsiktigt ekonomiskt stöd från regeringen och kommuner runt om i landet för att idrottsrörelsen ska lyckas med rekrytering, återrekrytering och att behålla barn, unga, vuxna och äldre och samtidigt ta ett rejält omtag i det förändringsarbete, Strategi 2025, som vi var mitt inne i när pandemin bröt ut, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
,