Örebro bunkrar för kris – köper in livsmedel med lång hållbarhet

Örebro kommun behöver ökat handlingsutrymme och beredskap för att hantera eventuella händelser och kriser som skapar störningar i leverans av livsmedel. Kommunledningspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Krisdemokraterna föreslår därför kommunstyrelsen att under dagen besluta att köpa in livsmedel för lagerhållning. 

-Med hänsyn till rådande omvärldsläge och MSB:s rekommendationer är det nödvändigt för kommunen att upprätthålla lager av livsmedel för att säkerställa livsmedelstillgången i våra verksamheter. Vi behöver även en viss beredskap och handlingsutrymme kopplat till olika scenarion där ett behov kan uppstå som inte går att förutse, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.   

Beslutet innebär att kommunen ska göra en upphandling på mat med mycket lång hållbarhet, och att alla tillagningskök i kommunens regi ska lagerhålla ordinarie livsmedel för att vara rustade för en kortare störning. Kommunen ska även utreda möjligheterna för ett beredskapslager på längre sikt för lagerhållning av livsmedel och krismat. Detta kräver en analys av vilka livsmedel som ska köpas in, i vilken mängd samt ett system för hur vi kan använda produkterna i ordinarie verksamhet. 

källa: Örebro kommun

,