Örebro blir centrum för civilt försvar – “lösa kriser i såväl fredstid som vid höjd beredskap”

Örebro blir ett av sex nya civilområden för civilt försvar och krisberedskap. Det står klart när regeringen i dag presenterar åtgärder för ett starkare civilt försvar, försörjningsberedskapen och samhällsviktiga funktioner.

– Det är hedrande att vi får förtroendet att leda samverkan i Mellansverige i en tid då krisberedskaps- och försvarsfrågor är så skrämmande aktuellt, säger landshövding Maria Larsson som nu också får titeln civilområdeschef.

– Det här är ett betyg på länets kapacitet för samarbete över organisation- och geografiska gränser, kommenterar regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn. Den nya ledningsorganisationen ger bättre möjlighet att lösa kriser i såväl fredstid som vid höjd beredskap.

källa: Länsstyrelsen Örebro