Fira biologiska mångfaldens dag vid Naturens hus

Söndagen den 22 maj är det femårsjubileum för Biologiska mångfaldens dag. Naturskolan vid Naturens hus uppmärksammar detta genom ett öppet hus med temat ”Under havets yta”.

– Det kommer bli en viktig dag som både innehåller folkbildning och roliga aktiviteter. Under dagen vill vi uppmärksamma den oroväckande snabba förlusten av biologisk mångfald, men även låta personer utforska vattenytan. De kommer få håva vattendjur, se hur mångfalden ser ut i våra dammar och uppleva livet under vattenytan, berättar Adil Sadiku, naturguide för Naturskolan.

– Det är fantastiskt fint att tänka på allt detta engagemang och alla de tusentals människor som fått en större förståelse för vikten av en rik natur. Det är inte bara en av Sveriges största naturhögtidsdagar, det har också blivit en folkbildande rörelse som gör skillnad, säger Erik Hansson, en av initiativtagarna till Biologiska mångfaldens dag i Sverige.