Instiftar stipendium till minne av dansaren Lena Josefsson

Idag beslutade Kulturnämnden att instifta ett nytt Dansstipendium till minne av Lena Josefsson, grundare av danskompaniet Raande Vo. Dansfestivalen arrangeras för första gången i år som en hyllning till Lena Josefssons minne, för initiativet står tidigare medarbetare, familjen och många fler. Kulturnämnden ger ekonomiskt stöd till festivalen och nämnden vill också särskilt hylla Lena Josefssons gärning och insats för dansen genom ett nytt dansstipendium.

-Det är mycket glädjande att Dansfestivalen Raande Vo arrangeras i september som en hyllning till Lena Josefsson, och att vi samtidigt instiftar ett nytt stipendium till hennes minne och stora insats för dansen under flera decennier. Samtidigt som vi ger ekonomiskt stöd till festivalen vill vi hylla Lena Josefssons stora insats och minne med ett nytt stipendium, säger Lennart Bondeson (KD), ordförande i Kulturnämnden.

Lena Josefsson avled 2022, hon var grundare av danskompaniet Raande Vo som under många år hade sin bas i Örebro. Genom att instifta ett dansstipendium vill Kulturnämnden bidra till att hålla minnet av Lena Josefsson vid liv och även ge stöd till en ny generation danskonstnärer som vill uteveckals inom sin konstnärliga disciplin.

-Vi vill genom stipendiet stödja dansen som konstnärlig disciplin och ge flera unga människor i början av sin karriär möjlighet att utvecklas som danskonstnärer säger Linda Palmbrandt,(S),  1 v ordförande i Kulturnämnden.

Danstipendiet som är på 10 000 kronor ska delas ut årligen till en eller flera danskonstnärer. Statuterna för stipendiet har tagits fram i dialog med Lena Josefssons familj. Kriterierna är följande; samverka med andra i konstnärskap, ha ett inkluderande arbetssätt, internationellt/interkulturellt utbyte, gränsöverskridande och utforskande.

-Danstipendiet kommer att stärka dansens förutsättningar och skapa en plattform i kommunen för danskonstnärer samt täcka ”glappet” mellan nybörjare och erfarna professionella i sin utövning säger Ingvar Bilock (C), ledamot i Kulturnämnden.

källa: Örebro kommun