Statens Kulturråd stöder Litteraturens lördag med 80 000

Statens Kulturråd har beslutat dela ut 80 000 kronor till Litteraturens lördag 2022. Medlen kommer från stödet till Läs- och litteraturfrämjande insatser. Litteraturens lördag i Örebro arrangeras i år den 19 november. Förra årets arrangemang besöktes av mer än 3 100 personer som kunde välja mellan 50-talet olika programpunkter och mer än 60 bokbord, där länets författare kunde presentera sina alster.

Arrangör är Samfundet Örebro Stads -och Länsbiblioteks vänner.

arkivbild

,