Här kan föreningar söka bidrag för sommarlovsaktiviteter

Civilsamhället i Örebro kommun kan nu söka ett tillfälligt bidrag för att kunna erbjuda sommaraktiviteter för barn, unga och barnfamiljer. “Regeringen har under flera år gett statsbidrag till kommuner för att erbjuda gratis lovaktiviteter för barn och unga. I år finns inga statsbidrag och kommunen väljer därför att själva finansiera verksamheten under sommar, höst och jullov 2022”, skriver kommunen.

– Efter över två år av pandemi har vi sett fram emot att få genomföra Lov Örebro som vanligt igen i sommar, så det här beskedet var väldigt glädjande! Nu har vi några hektiska veckor framför oss, men trots att vi fick besked väldigt sent och nära inpå sommarlovet och en mindre budget än tidigare år så siktar vi ändå på att få till ett bra innehåll. Vi har bra samarbetspartners, både inom de kommunala varsamheterna och från civilsamhället som är fantastiska på att hitta lösningar, säger Maria Nyström, uppdragsledare Lov Örebro.

– Jag är glad att vi kan erbjuda våra barn och ungdomar ett brett utbud av aktiviteter i sommar. Det är viktigt att barnen har roliga aktiviteter under loven, får möjlighet att träffa nya kompisar och kanske hittar ett intresse för en fritidsaktivitet på sikt, säger Marie Brorson, ordförande i KSUS som fattade beslutet.

källa: Örebro kommun

,