Förskolor i Varberga stängda på grund av våldsbrott

Under söndagskvällen inträffade ett våldsdåd i Varberga, strax utanför förskolorna Hasselmusen, Emil och Fantasia. Polisen har spärrat av området runt förskolorna, och avspärrningen kommer troligen att vara under hela måndagen. Det innebär att kommunen inte har tillträde till lokalerna under den tiden, och alltså inte kan öppna förskolorna under måndagen, meddelar Örebro kommun.