E.ON gör stora investeringar i Örebros elnät

Under 2022 investerar E.ON drygt 72 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Örebro kommun. Sammantaget investerar E.ON drygt 134 miljoner i Örebro län. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

-Vår ambition är att stödja grön energiomställning och att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt, men också att öka elnätets robusthet, säger Björn Persson, regionchef mitt, E.ON.

– Vi vill säkra överföringskapaciteten, så att städerna kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industrietableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för elektrifiering och grön omställning, säger Björn Persson.