OpenArt: Bilar på Fisktorget blir löparbanor

Fyra vanliga parkeringsplatser blir ett spännande konstverk under sommaren 2022. Verket från den franska konstnären Benedetto Bufalino ska tillsammans med blommor, bänkar och en hinderbana förändra omgivningen runt Fisktorget i centrala Örebro.
– Gatan omvandlas tillfälligt från att vara en trafikerad bilgata till att bli en sommargata för gående och cyklister, säger Hanna Malm på Örebro kommun.

Konstnären Benedetto Bufalino arbetar i offentliga miljöer och förvandlar ofta fordon och gator till någonting helt nytt. I verken är det vanligt att det finns en koppling till äventyr eller friluftsliv. Han vill ge mer plats åt lekplatser i det offentliga rummet och har tidigare gjort flera verk som är inspirerade av olika idrotter som tennis eller pingis.
– Här i Örebro är tanken att han ska ta sig an några av parkeringsplatserna vid Fisktorget och förvandla dem till en löparbana som slingrar sig över bilar, säger Elin Persson, enhetschef på Open Art.

källa/ foto: Örebro kommun

,