Vänsterpartiet: Höj inte biljettpriset på kollektivtrafiken

Vänsterpartiet i Region Örebro län yrkar avslag på majoritetens taxehöjningar i kollektivtrafiken Vid onsdagens regionstyrelsesammanträde yrkade Vänsterpartiet avslag på majoritetens förslag om de taxehöjningarna inom kollektivtrafiken och föreslog att kollektivtrafiktaxan ska vara oförändrad under 2023.

-För att möta hotet om negativa klimatförändringar måste omställning ske inom transport-sektorn och en överföring från bilism till kollektivtrafik där det är möjligt. Förutsättningar för detta är framförallt en enkel och billig kollektivtrafik i hela länet, säger Jihad Menhem, Vänsterpartiets oppositionsråd i Region Örebro län.

,