Enklare få telefontid till vårdcentralen

Vårdcentralerna i Region Örebro län flyttade fram öppettiderna för sin telefonbokning från klockan 07.00 till 07.30 från och med den 1 juni. Detta kommer att förenkla medborgarnas tidbokning då de framöver kommer att erbjudas vårdcentralernas samtliga telefontider varje morgon, istället för att som nu ombedes ringa senare under dagen då eventuellt fler tider läggs ut.

– Detta medför att invånarna får en ökad tillgänglighet av telefontider istället för att ombes återkomma senare under dagen då eventuellt flera tider har hunnit läggas ut. Invånarnas tidbokning förbättras när man vet vilket tillgång man har, säger Katrin Eriksson, biträdande områdeschef Område nära vård.

källa: Region Örebro län