Kullens kvarn och Parkenheten fick priser av Örebro kommun

Fredagen den 3 juni delades Örebro kommuns kvalitetspris och externa miljöpris 2021 ut. Kvalitetspriset gick till Parkenheten, Örebro kommun och Miljöpriset gick till Råberga Ekoprodukter/Kullens kvarn. Prisutdelningen genomfördes vid Handelskammaren Promotionmorgon.

Kvalitetspriset till Parkenheten, Tekniska förvaltningen
Motivering: ”Med utgångspunkt i barnkonventionen har vinnarna bedrivit ett utvecklingsarbete som präglats av nytänkande och mod. Omfattande omvärldsspaning, stöd i relevant forskning och nya former av samarbeten har lett till en satsning där barnens rätt till utveckling, lek och delaktighet står i fokus. Genom nya arbetssätt har barnen varit direkt involverade i utvecklingsarbetet. Sammantaget har detta resulterat i skapandet av fantastiska lekmiljöer som stimulerar motorik, fantasi och kreativitet, som är unika och som attraherar bredare målgrupper – inte enbart de minsta barnen. Vinnarna får priset för ett nytänkande, inspirerande och hållbart arbete, till nytta och glädje för små och stora invånare!”

Priset delades ut av kommundirektör Peter Larsson.

– Jag är otroligt glad över det här priset. Barns tillgång till attraktiva och stimulerande lekmiljöer är en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna och det är fantastiskt att vi fått möjlighet att fördjupa oss i vad lek är och hur vi skulle forma en process för att kunna skapa lekmiljöer som på riktigt utgår ifrån barnens behov, säger Magnus Carlberg, parkchef tillika stadsträdgårdsmästare.

Externa miljöpriset till Råberga Ekoprodukter/Kullens kvarn
Motivering: ”Råberga Ekoprodukter/Kullens kvarn är Örebroföretaget som genom traditionell och hantverksmässig förädling och modern marknadsföring skapar en efterfrågan på ekologiska spannmålsprodukter från Närkeslätten, där konsumenten kan spåra sitt mjöl från jord till bakbord. Med en affärsidé som tar ansvar för en hållbar utveckling och med ett tydligt fokus på naturens ekosystem, biologisk mångfald och kulturmiljö skapas miljövinster i hela produktionskedjan. Råberga Ekoprodukter är med sitt engagemang för miljön och närodlade ekologiska spannmålsprodukter en viktig aktör och en inspirerande ambassadör i arbetet för ett hållbart Örebro.”

Priset delades ut av Katrin Larsson, utvecklings- och hållbarhetsdirektör samt Jimmy Nordengren (C), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

– Det är en stor ära att få ett så fint pris, att bli uppmärksammad för vårt arbete med att ta fram hållbar och närproducerad mat. Det är ett fint erkännande för oss, vår personal och alla bönder vi samarbetar med, säger Eleonor Persson, Råberga Ekoprodukter.

– Eleonor och Gunnar med medarbetare på Kullens kvarn är riktiga vardagshjältar som genom sitt engagemang och driv gör att vi kan äta mat gjord på högkvalitativa råvaror, fria från gifter. Stort tack för ert värdefulla arbete! Inte minst i dessa oroliga tider är självförsörjningen av lokala råvaror oerhörd viktig. Vi behöver därför göra allt vi kan för att stötta våra lokala producenter, säger Jimmy Nordengren (C), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

källa: Örebro kommun