Örebrofotograf ställer ut på Arbetets museum – syfte att uppmärksamma den dokumentära bilden

Juryn har talat, nu står det klart vilka som ställer ut i årets Dokumentärfotosalong. Bland 90 sökande från hela Sverige har juryn valt ut 38 fotografer som ställer ut på Arbetets museum i höst. Magnus Wahman från Örebro är en av de utvalda fotograferna.

Sedan 2017 har Arbetets museum i Norrköping anordnat Dokumentärfotosalongen i syfte att uppmärksamma den dokumentära bilden. Salongen riktar sig till självlärda, studenter och professionella fotografer från hela Sverige.

– Den dokumentära bilden är ett oersättligt medium för att förmedla berättelser om människors liv och verklighet. Men för att vi ska ha en levande dokumentärfotoscen i Sverige krävs arenor för nya, lovande fotografer så väl som etablerade. Det är mötet dem emellan som skapar magin, säger Johanna Haverlind, utställningschef på Arbetets museum.

Efter tuffa juryförhandlingar blev det till slut 38 fotografer som går vidare och sammanlagt kommer att ställa ut 106 bilder i salongen. Alla på årets tema, “Fortsättning följer”.

– Årets tema kan ses mot bakgrund av den på många sätt exceptionella tid vi lever i, med krig, upprustning, postpandemi och osäkerhet. Årets fotografer blickar både utåt i världen, men också inåt mot den omedelbara vardagen. Tillsammans bildar årets Dokumentärfotosalong en mångstämmig kör av berättelser, om människans alla olika sätt att vara i världen. Det finns något djupt hoppfullt i detta, säger Alexandra Kronqvist, intendent på Arbetets museum och projektledare för salongen.